CENNÍK SLUŽIEB PRE ROK 2017

VOKUS SKALICA

Práca EUR bez DPH
Chemická ochrana dávka do 200 l/ha 7,00 € ha
Chemická ochrana dávka do 300 l/ha 8,50 € ha
Chemická ochrana dávka do 400 l/ha 10,00 € ha
Chemická ochrana dávka nad 400 l/ha 11,00 € ha
Presné hnojenie Hydro N Senzorom 15,00 € ha
Rozmetanie priem. hnojív do 1,5 q/ha 5,00 € ha
Rozmetanie priem. hnojív do 2,5 q/ha 5,30 € ha
Rozmetanie priem. hnojív do 4,0 q/ha 7,60 € ha
Navigácia GPS pri rozmetaní PH 0,50 € ha
Príplatok za rozmetanie priem. hnojív zo skladu 1,60 € ha
Sejba kukurice/slnečnice bez prihnojovania KINZE 33,00 € ha
Sejba kukurice/slnečnice s prihnojovaním do 50 kg/ha 34,00 € ha
Sejba kukurice/slnečnice s prihnojovaním do 100 kg/ha 36,50 € ha
Sejba hustosiatych plodín sólo sejačkou 26,50 € ha
Sejba hustosiatych plodín sej.kombináciou Lemken Solitaire 36,50 € ha
Podmietka 25,00 € ha
Stredná orba 40,00 € ha
Stredná orba+zaorávanie hnoja 36,50 € ha
Hlboká orba 50,00 € ha
Orba VRK, orba s paker-valcom 57,00 € ha
Smykovanie 20,00 € ha
Bránenie po sejbe 10,00 € ha
Bránenie prútovými bránami 10,00 € ha
Valcovanie po sejbe 10,00 € ha
Priprava kompaktorom 22,00 € ha
Zber kombajnom 59,00 € ha
Drtenie slamy kombajnom 5,60 € ha
Mulčovanie 27,00 € ha
Vývoz močovky (fugátu) do 5km prejazdu 2,50 € m3
Vývoz močovky (fugátu) do 10km prejazdu 2,90 € m3
Vývoz močovky (fugátu) do 20 km prejazdu 3,70 € m3
Lisovanie slamy, sena bez špagátu /120x90/, do 10 ks 36,00 € ha
Lisovanie slamy, sena bez špagátu /120x100/, do 8 ks 36,00 € ha
Za každý balík nad 10 ks/ha (120x90) alebo nad 8ks/ha (120x100) 2,50 € ks
Rezanie slamy lisom 5,60 € ha
Práca EUR bez DPH
Zber a stohovanie balíkov 1 obrátka do 2 km 28,00 € ha
Za každý balík nad 10 ks/ha (120x90) alebo nad 8ks/ha (120x100) 2,50 € ks
Za každý km nad 2 km príplatok 2,00 € km
Kosenie TTP, VRK 22,00 € ha
Obracanie krmovín 13,00 € ha
Zhrňovanie krmovín 15,00 € ha
Zber senáže zberacou rezačkou 45,00 € ha
Zber kukurice na siláž rezačkou do výnosu 30 t/ha 63,00 € ha
Zber kukurice na siláž rezačkou nad výnos 30 t/ha 1,80 € t
Šrotovanie kukurice - drtenie 6,00 € t
Vakovanie krmovín do vakov 45 m (senáž, siláž) 1 200,00 € ks
Vakovanie krmovín do vakov 60 m 1 600,00 € ks
Vakovanie krmovín do vakov 75 m 1 900,00 € ks
Vakovanie rezkov do vakov 45 m 1 000,00 € ks
Vakovanie rezkov do vakov 60 m 1 330,00 € ks
Vakovanie rezkov do vakov 75 m 1 665,00 € ks
Rozmetanie maštaľného hnoja 1,60 € t
Za každý km nad 2 km príplatok 2,00 € km
Nakladanie maštaľného hnoja 0,65 € t
Traktorová doprava 1,30 € km
Mth traktora od výkonu 80 PS do 120 PS 25,00 € hod
Mth traktora od výkonu 120 PS do 160 PS 28,00 € hod
Mth traktora od výkonu 160 PS do 230 PS 35,00 € hod
Mth traktora od výkonu 230 PS do 300 PS 42,00 € hod
Hodinová práca traktora v doprave 20 t 38,00 € hod
hodinová práca traktora v doprave 29 t 42,00 € hod
Prejazdy rezačky, kombajny, samochodky 1,70 € km
Prejazdy traktorom 1,00 € km
Dovoz vody k postrekovaču 25,00 € hod
Práce nakladačom 35,00 € hod
Podrývanie pôdy LABRADOR do 40 cm 50,00 € ha
Podrývanie pôdy KARAT, THORIT do 25 cm 35,00 € ha
Práca pracovníka v službách 15,00 € hod
Práca pracovníka servisné práce 25,00 € hod

*** v cenách nie je započítaná spotreba nafty

*** ceny platia od 1.1.2017 do 31.12.2017 alebo do vydania ďalšieho cenníka