VOKUS, spol. s r.o.

spoločnosť

VOKUS , spol. s. r. o.

vznikla v roku 1996 so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu. Prenajala si pôdu a nakúpila poľnohospodársku techniku na obrábanie svojej pôdy, ale i na poskytovanie služieb okolitým poľnohospodárskym podnikom. V roku 2017 spoločnosť vstúpila do spoločnosti MOVIS-AGRO, AK, spol. s r. o., kde sa venuje komplexnej poľnohospodárskej výrobe na výmere 630 ha, zabezpečuje výrobu brojlerových kurčiat a plemenný chov masového dobytka SIMENTAL, ktorý sa predáva aj na aukciách v českej republike. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou. Máme k dispozícii 6 nakladačov, 11 poľnohospodárskych traktorov rôzneho výkonu vrátane náradia na komplexné obrábanie poľnohospodárskej pôdy ako i na poskytovanie služieb pre živočíšnu výrobu. Ponúkame ucelenú linku na lisovanie a zvoz slamy a výrobu krmovín senáže a siláže vrátane vakovania. Ďalšou významnou činnosťou je predaj poľnohospodárskej techniky renomovaných značiek . Servis predaných strojov , ako i bezchybný chod našej techniky zabezpečuje vlastné servisné stredisko. Ponúkame na predaj seno, slamu a iné komodity, ktoré vieme dopraviť priamo k zákazníkovi. Na našej farme sme v rámci projektu predaj z dvora začali predaj mäsa z našich býčkov , ako i brojlerových kurčiat dokrmovaných vo voľných výbehoch.

about-company

Ponúkané Služby

sluzby

Ponúkame poľnohospodárske služby pre rastlinnú výrobu:

 • príprava pred sejbou
 • sejba husto siatych aj riadkových kultúr
 • hnojenie
 • chemická ochrana
 • zber kombajnom
 • lisovanie slamy
 • podmietka
 • orba
 • podrývanie
 • mulčovanie
zber-krmovin

Ponúkame ucelenú výrobnú linku na zber krmovín

 • kosenie
 • obracanie
 • zhrňovanie
 • senážovanie, silážovanie
 • odvoz senáže, siláže
 • vakovanie
 • lisovanie sena
 • zber a stohovanie balíkov
stryptil

Ponúkame novú technológiu na prípravu a sejbu riadkových kultúr s prihnojovaním pod pätu bezorebnou technológiou STRYPTIL na 50 a 75 cm

 • mikropodmietka do 5 cm
 • sejba kukurice, slnečnice a sóje do medziplodín
 • sejba repky do strniska alebo do mikropodmietky
servis

Ponúkame predaj a servis poľnohospodárskej techniky značiek JCB, CLAAS, KRONE, FLIEGL, KIROVETS, PROMAGRO

predaj

Ponúkame predaj poľnohospodárskych komodít vrátene dopravy

 • lisované seno, slama
 • granulované lúčne a lucernové seno
maso

Ponúkame predaj mäsa z farmy

 • mäsové balíčky z mladých býkov plemeno Simentál paseného na lúkach v Zlatníckej doline
 • brojlerové kurča dochované minimálne 14 dní vo výbehoch, kŕmene pšenicou, kukuricou a hrachom bez prídavných komponentov a liečiv

Náš tím

Hanka Voglová ekonomický úsek
[email protected]
(+421) 908727245
Ing. Lenka Benčuriková stredisko RV a ŽV
[email protected]
(+421) 915984302
Ing. Marcela Kucharičová obchodný úsek
[email protected]
(+421) 905984738
Ing. Pavol Kucharič stredisko služieb a obchodu
[email protected]
(+421) 905405264

Kontaktujte Nás

Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete poslať správu.